Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu anlaşma, GaripBilgi.com’a ait http://www.garipbilgi.com (aşağıda kısaca “GaripBilgi.com” olarak anılacaktır) ile GaripBilgi.com servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir.

GaripBilgi.com, üyelerine haber paylaşımı, e.günlük (blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Bu hizmetler GaripBilgi.com sunucusunda hizmet veren GaripBilgi.com tarafından sağlanır.
GaripBilgi.com’a üye olunması, GaripBilgi.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi GaripBilgi.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.
Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama GaripBilgi.com’un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: GaripBilgi.com’a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye” ve “ziyaretçi”leri içerir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın.
GaripBilgi.com’un verdiği hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız üyelik sözleşmesinin sonunda bulunan “Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesini onaylayın. Eğer GaripBilgi.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal GaripBilgi.com’la irtibata geçin.

Kanunen bir yer sağlayıcı olarak belirtiriz:

Size ait cümleler olacağı için herhangi bir kısıtlama yok günlüğümüzde, saygı ve doğruluk çerçevesinde olduğu sürece istediğiniz gibi yazmakta ve yorumlamakta serbestsiniz.

Garipbilgi.com adresinde yazılan tüm yazılar şahısların kendi fikir ve düşüncelerine ait olup, Garipbilgi.com adresi bahsi geçen içerik ve diyaloglardan sorumlu değildir.

Kanun No. 5651 der ki; “Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.”

İlgili kanun metni tamamı: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html

Click to comment

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık, eğitim, finans, gıda vb. sorunlarınız için öncelikle bir uzmana ve profesyonele danışınız.

Bu sitede verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.

Wordpress altyapısı kullanılmaktadır.

To Top